1.

Na základe našich skúseností s realizáciou množstva rôznych záhrad sme schopný vypracovať pre Vás projekt od menšej záhradky až po rozsiahlejšie záhrady, či parky. Vždy sa riadime Vašimi predstavami a snažíme sa ich v plnom rozsahu zrealizovať, či už budete chcieť záhradu tradičnú, modernú, alebo úplne inú ako ostatné – neopakovateľne originálnu.

2.

Prvým krokom pri navrhovaní záhrady a tvorbe projektu je obhliadka pozemku. Tu prekonzultujeme všetky Vaše predstavy a urobíme potrebné zamerania pozemku. Na základe týchto konzultácií, zohľadnení polohy, orientácie a zamerania pozemku vypracujeme realizačný projekt Vašej záhrady, ktorý bude zahŕňať: technickú správu, kde súčasťou je súpis navrhovaných prvkov grafickú časť v podobe – 2D návrh, výsadbový plán, 3D pohľady – jednotlivé pohľady sú vyberané tak, aby si zákazník dokázal živo predstaviť ucelenú výsadbu spravidla po 3-5 rokoch od realizácie a zároveň tak, aby sa poukázalo na zložitejšie kompozičné prvky v záhrade položkový rozpočet realizácie záhrady.

3.

Ak bude tento projekt pre Vás zaujímavý a akceptovateľný, môžeme postúpiť k jeho zrealizovaniu. Počas celej realizácie sme v kontakte či už na pozemku alebo na telefóne či na maily. Vždy sa snažíme doladiť všetko ku maximálnej spokojnosti Vás ako zákazníka. V procese realizácie sa ukáže veľa vecí, ktoré chcete pozmeniť či upraviť. Po dokončení projektu Vám odovzdáme záhradu, všetko si s Vami prejdeme, či už z hľadiska rastlín alebo použitých systémov.

4.

V neposlednom rade, Vám povieme čo kedy treba strihať, polievať, hnojiť, tvarovať alebo inak udržiavať. Stretávame sa čoraz častejšie s tým, že to nechávate celoročne na nás aby sme Vám pomáhali s Vaším kúskom raja . Naša práca je pre nás relaxom, ktorí prostredníctvom Vašej záhrady môžeme spoločne zdielať.