71

9

12

13

14

16

18

20

21

23

26

2

1

4

28

5

30

31

35

38

41

3

48

50

53

55

58

59

60

64

66

72

73

76

78

80

Realizácia záhrady v Hrnčiarovciach nad Parnou.

V tomto projekte sme riešili malú záhradku vo vnútornom priestore pozemku ako aj uličné priestory, automatický závlahový sýstém drobná výsadba, odtok daždovej vody, zatrávňovacie dielce a veľa iného. Po príchode na pozemok bola zem ubytá a nie moc dobrej kvality, tak sme sa rozhodli že je potrebné zem rozrobit, a s časti aj vymeniť teda nahradiť černozemou. Po rozrobený prvotnom upravený sme vykopali a osadili závlahový systém, následné sme riešili obrubu aj v prednej časti kde sme urobili odelenie pre drobnú výsadbu pred vstupom do domu buxusmi a vresmi ktoré sú obsypané kameňom ktorý sa nám hodil ku fasáde domu. Obruba ďalek pokračuje aj na miesta pre lepšie kosenie. V zadnej časti sme tak tiež terén čiastočne upravili rozrobili a zrovnali , vykopali a osadili závlahový systém. Tu bola zem horšej kvality tak sme naviezli čistú černozem. Po zrovnaní sme osadili obruby na odelenie časti pre malý záhon kde sú nenáročné rastliny. Všetky plochy sú zavlažované automaticky či travnik či záhony kvapkovou závlahou. Po zrovnaní sme si osadili plastové zatrávňovacie dielce, ktoré časom prerastú a nebude ich vidno. Posledná časť bola pokládka kobercovej trávy a so sieťou proti krtom. Na záver sme vysiali trávu v časti zatrávňovacích dielcov, všetko poliali zavalcovali nastavili a máme hotovo .