Kamenný mlyn

Údržba a zasadenie rastlín do záhrady v Trnave. Na tejto záhrade sme ostrihali všetky dreviny, dosadili sme do záhonov nové farebné rastliny aby sme rozbili dojem celo zelenej záhrady. Odstránili staré rastliny a nasadili bylinky pri terase. Po vysadení sme záhradu pokosili.

Hrnčiarovce Športová

Realizácia záhrady v Hrnčiarovciach nad Parnou. V zadnej časti záhrady sme vykopali jamu pre vodovodnú šachtu. Následne sme ju zabetónovali. Taktiež v zadnej časti sme vytvorili záhon z byliniek, malín a dvoch stĺpcových jabloní. Následne sme položili sito proti krtom a položili trávnik.

Hrnčiarovce Hliníky

Realizácia záhrady v Hrnčiarovciach nad Parnou. V tomto projekte sme riešili malú záhradku vo vnútornom priestore pozemku ako aj uličné priestory, automatický závlahový sýstém drobná výsadba, odtok daždovej vody, zatrávňovacie dielce a veľa iného. Po príchode na pozemok bola zem ubytá a nie moc dobrej kvality, tak sme sa rozhodli že je potrebné zem rozrobit,…